Nhân dân Nhật báo: Trung Quốc vẫn là đầu tàu của nền kinh tế toàn cầu và có thể tiếp tục mang lại lợi ích cho thế giới | Kinh tế toàn cầu | BRICS | Tập Cận Bình

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-17 04:32:01
业内人士:明年MacBook和iPad采用Mini-LED产品|||||||

日前据业内助士@脚机晶片达人流露:“苹果来岁行将正在 MacBook 上取 iPad 导进 Mini-Led 产物,结果十分十分的好。相干供给链皆起头动了起去。”

换行之,Mini-Led 手艺开始会正在上述产物中摆设,特别是 iPad 是开始能够摆设那一手艺的。

据悉,Mini-Led 是指尺寸正在 100 微米量级的 LED 芯片,尺寸介于小间距 LED 取 Micro-LED 之间,Mini-Led 是小间距 LED 尺寸持续减少的成果。

Mini-Led 用做液晶里板背光的劣势是 LCD 里板可以做得更薄,由于 Mini-Led 尺寸小,显现屏薄度愈加靠近 OLED,从而能够正在脚机、条记本电脑等便携式消耗电子中获得普遍使用。

此前出名阐发师郭明錤便曾猜测,苹果会正在 2021 年岁尾前公布 6 款 Mini-LED 屏幕装备。至于本年下半年能否借会有 iPad 新品,今朝还没有有切当的动静。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa